Start Project: vanPlestik, je eigen plastic

vanPlestik start met een ontwerpend onderzoekstraject van anderhalf jaar. vanPlestik zal met het bedrijfsleven een nieuw model ontwikkelen voor het omzetten van plastic afvalstromen naar waardevolle, circulaire producten.

Als testcases onderzoeken wij met partnerbedrijven, zoals HEMA en Conscious Hotel welke reststromen plastic wij kunnen omzetten naar nieuwe waardevolle producten. Van reststromen plastic maken we nieuwe producten voor in het interieur of in de winkel. We streven naar een duurzaam systeem waarin de afvalstroom via vanPlestik kan worden omgezet tot producten die bijdragen aan een duurzame samenleving.
Het printen met diverse plasticsoorten is nog een complexe technische uitdaging. We onderzoeken nieuwe combinaties tussen de printtechniek en de eigenschappen van het plastic.

Onze uitdagingen:
● Ontwikkeling Circulair model: We streven er naar een duurzaam systeem te organiseren waarin de afvalstroom via vanPlestik kan worden omgezet tot producten die bijdragen aan een circulaire samenleving.
● Nieuwe samenwerkingsmodellen met bedrijven realiseren, logistiek en infrastructuur hiervoor optuigen.
● Showcases creëren hoe je als bedrijf kunt bijdragen aan de circulaire economie, door je eigen afval om te zetten in nieuwe nuttige producten.
● Nieuwe printtechnieken ontwikkelen zodat ook kan worden geprint met andere soorten plastics, die veel voorkomen in het plastic afval (PET/PE/PP).
● Bedrijven en consumenten inspireren om deel te nemen aan de circulaire economie.

Meedoen of meedenken?
Om onze onderzoeken te delen en te blijven leren van andere bedrijven organiseren we drie expert meet ups en drie presentaties. Elke editie wordt er een specifiek probleem/onderwerp besproken met experts uit het vakgebied. De expert meetups worden samen met onze partners georganiseerd. Wees welkom om mee te praten en kennis te delen.

Het Project vanPlestik, je eigen plastic wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Afvalfonds, Stichting DOEN, KIDV, RWS en Polymer Science Park.