Start Project: vanPlestik, je eigen plastic

vanPlestik is van start gegaan met een onderzoeksproject waarvoor we anderhalf jaar zullen uittrekken. Tijdens dit project zullen we met het bedrijfsleven een nieuw model ontwikkelen voor het omzetten van plastic afvalstromen naar waardevolle, circulaire producten.

We streven naar een duurzaam systeem waarin de afvalstroom via vanPlestik kan worden omgezet tot producten die bijdragen aan een circulaire samenleving. Als testcases onderzoeken wij met partnerbedrijven (zoals HEMA en Conscious Hotels) welke reststromen plastic wij kunnen omzetten naar nieuwe waardevolle producten. Van de reststromen plastic maken we nieuwe producten voor in het interieur of in de winkel. Het printen met diverse plasticsoorten is een complexe technische uitdaging waarin we nieuwe combinaties onderzoeken tussen de printtechniek en de eigenschappen van het plastic.

Onze uitdagingen:
  • Ontwikkeling van een circulair model waarin de afvalstroom kan worden omgezet tot producten die bijdragen aan een circulaire samenleving.
  • Nieuwe samenwerkingsmodellen met bedrijven realiseren, logistiek en infrastructuur hiervoor optuigen.
  • Showcases creëren hoe je als bedrijf kunt bijdragen aan de circulaire economie, door je eigen afval om te zetten in nieuwe nuttige producten.
  • Nieuwe printtechnieken ontwikkelen zodat ook kan worden geprint met andere soorten plastics, die veel voorkomen in het plastic afval (PET/PE/PP).
  • Bedrijven en consumenten inspireren om deel te nemen aan de circulaire economie.
Meedoen of meedenken?

Om onze onderzoeken te delen en te blijven leren van andere bedrijven organiseren we drie expert meet ups en drie presentaties. Elke editie wordt er een specifiek probleem/onderwerp besproken met experts uit het vakgebied. De expert meet ups worden samen met onze partners georganiseerd. Wees welkom om mee te praten en kennis te delen!

Het Project vanPlestik, je eigen plastic wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Afvalfonds, Stichting DOEN, KIDV, RWSPolymer Science Park en Gemeente Amsterdam.